Mats Moberg

Mats och Patrik.PNG

"Resultatmässigt har det gått oerhört bra för mig. Detta var min första våg och jag kommer göra massa fler vågor"